O nas

MISJA I POLITYKA JAKOŚCI

PRZYGOTOWUJEMY NAJLEPSZYCH NA NAJGORSZE

Prowadzimy kursy zarówno dla osób związanych, jak i niezwiązanych z medycyną. Dysponujemy doskonałą, doświadczona i posiadająca międzynarodowe uprawnienia kadrą instruktorską. Zajmujemy się również szeroko pojętym doradztwem z zakresu bezpieczeństwa i monitorowania zagrożeń ludzkiego życia, opracowujemy plany działania, procedury i systemy kontroli.

Oferujemy także ciekawe rozwiązania sprzętowe z dziedziny ratownictwa. Nasze usługi kierujemy do Świadomych różnych zagrożeń podmiotów i osób indywidualnych, jednostek ratowniczo-gaśniczych, policji, wojska oraz zakładów opieki zdrowotnej, w tym stacji pogotowia ratunkowego, szpitali, przychodni.

Tworzymy rozwiązania systemowe, dostosowane do indywidualnych potrzeb i narażeń danej organizacji. Jesteśmy bardzo dynamicznym zespołem, możemy dojechać w każde miejsce Polski i zorganizować kursy, pokazy, symulacje, warsztaty, oraz świadczyć usługi związane z konkretnymi ryzykami i potrzebami odbiorcy. Dysponujemy najnowocześniejszym sprzętem dydaktycznym do ćwiczeń i symulacji.

Kursy, pokazy, symulacje i warsztaty z zakresu:

 • Pierwszej pomocy
 • Ratownictwa Medycznego
 • Zarządzania kryzysowego w katastrofach masowych
 • Organizacja wsparcia psychologicznego
 • Wdrażania w zakładach pracy dostępu do wczesnej defibrylacji
 • Ratownictwa taktycznego
 • Medycyny pola walki
 • Ewakuacji i transportu poszkodowanych

Proponujemy indywidualnie opracowane programy szkoleń dla:

 • Pogotowia ratunkowego
 • Szpitalnych oddziałów ratunkowych
 • Zakładów opieki zdrowotnej
 • Policji
 • Wojska
 • Służb specjalnych
 • Przedstawicieli samorządów
 • Administracji publicznej
 • Zakładów pracy

Polityka jakości i główny cel REAGO Training nastawiona jest na spełnianie potrzeb i wymagań naszych Klientów, jak również na zaspokajanie ich oczekiwań poprzez:

 • Propagowanie i praktycznestosowanie najnowocześniejszej wiedzy z zakresu ratownictwa
 • Zapewnienie pełnej i jak najlepszej oferty kursów oraz usług doradczych
 • Zapewnienie dostępu do najnowszych rozwiązań sprzętowych
 • Posiadanie doświadczonego i przyjaznego Klientowi personelu
 • Przestrzeganie obowiązujących przepisów i ustaw
 • Przestrzeganie zasad etyki zawodowej

Realizacja celów działalności REAGO Training odbywa się dzięki:

 • Głębokiej analizie potrzeb Kienta
 • Kształtowaniu przekonań, że za jakość i wizerunek firmy odpowiedzialny jest każdy pracownik na swoim stanowisku i przy okazji każdego kontaktu z Klientem
 • Współpracę z wiodącymi na świecie i w kraju towarzystwami i organizacjami ratowniczymi i towarzyswami naukowymi
 • Wyborowi sprawdzonych i niezawodnych dostawców i podwykonawców oraz współpracę z nimi w dążeniu do spełnienia potrzeb Klienta
 • Systematycznemu szkoleniu zawodowemu i systemowemu personelu.