„Edukacja dla bezpieczeństwa”

W ramach projektu unijnego pod nazwą. „Edukacja dla bezpieczeństwa”,  realizowanego w ramach Programu Operacyjnego „Kapitał Ludzki” przeprowadziliśmy w październiku cykl szkoleń z zakresu ratownictwa technicznego dla strażaków.

Kurs obejmował między innymi:

  • techniki stabilizacji  pojazdów w trudnych warunkach
  • nowoczesne urządzenia ratownicze
  • zasady i techniki cięcia wzmocnionych elementów
  • techniki uzyskiwania dostępu do poszkodowanych z wykorzystaniem sprzętu ratowniczego
  • rozpoznawanie zagrożeń (identyfikacja elementów bezpieczeństwa biernego pojazdów) – zabezpieczenie poduszek powietrznych, usuwanie szyb w pojazdach
  • kwalifikowana pierwsza pomoc medyczna  (tamowanie krwotoków, wentylacja)
  • techniki ewakuacji
  • budowa i zabezpieczenie pojazdów z napędem hybrydowym