Перейти к основному содержанию

SYMULATOR OPERACJI ORTOPEDYCZNYCH SIMORTHO

Sim-Ortho™ firmy OSSimTech™ to symulator oparty na rzeczywistości
wirtualnej, który ma uczyć i doskonalić umiejętności przeprowadzenia
otwartej operacji ortopedycznej. Jako pierwsze tego typu urządzenia,
symulator Sim-Ortho™ oferuje wyjątkowe możliwości rozszerzania edukacji medycznej w chirurgii ortopedycznej.
Sim-Ortho™ umożliwia symulację złożonych procedur ortopedycznych w chirurgii kolana i kręgosłupa oraz chirurgii urazowej. Osadzony w bardzo realistycznym środowisku 3D o wysokim stopniu szczegółowości umożliwia studentom praktykę w sytuacji wolnym od ryzyka. Symulator treningowy Sim-Ortho™ oferuje dotykową informację zwrotną (wykorzystującą siłę oraz opór) i umożliwia trzymanie i manipulowanie wieloma narzędziami ortopedycznych. Symulator szkoleniowy Sim-Ortho™ przeciera szlaki w symulacji wysokiej wierności.

 

Wszystkie nasze moduły są oparte na zasadach uczenia się przedstawionych przez Radę Akredytacyjną dla Absolwentów Studiów Medycznych, przełomowych projektach z zakresu chirurgii ortopedii oraz wytycznych American Board of Orthopedic Surgery. Nasze moduły zostały zaprojektowane tak, aby rozwijać i doskonalić umiejętności psychomotoryczne i poznawcze rezydentów i chirurgów w dziedzinach szczególnie istotnych dla praktyki chirurgii ortopedycznej. Podczas pracy na symulatorze Sim-Ortho™, użytkownicy korzystają z realistycznych narzędzi chirurgicznych, takich jak wiertła, szczypce do kości, szczypce Kerrisona, śrubokręty chirurgiczne, które zmienić można w ponad 30 wirtualnych narzędzi pozwalających na nabycie realnych umiejętności. Symulacja obejmuje
działanie przedoperacyjne, kontekst edukacyjny, przeglądarkę anatomiczną oraz szereg podstawowych i zaawansowanych zabiegów chirurgicznych w ramach chirurgii kolana, kręgosłupa i chirurgii urazowej, jak również ćwiczenia obsługi narzędzi.

 

Pełny zakres wiedzy ortopedycznej - 

Dostęp w jednym miejscu do procedur chirurgicznych kolana, kręgosłupa oraz chirurgii urazowej
Wykorzystanie nowoczesnej technologii dotykowej (system haptyczny)
Wyczuwalna dotykowa informacja zwrotna w czasie rzeczywistym podczas nabywania umiejętności psycho-motorycznych
Wskaźniki skuteczności - metryka
Informacja zwrotna w czasie rzeczywistym i wskaźniki skuteczności pozwalające przyspieszyć proces uczenia się
i dostarczyć obiektywną i wymierną ewaluację
Nieograniczone bezpośrednie doświadczenie dla doskonalenie umiejętności i budowania pewności siebie
Ekonomiczne rozwiązanie pozwalające na nieograniczony czas ćwiczeń praktycznych w sposób bezpieczny,
realistyczny i powtarzalny przed przystąpieniem do operacji na prawdziwych pacjentach.

 

Zapewnia informację zwrotną w czasie rzeczywistym oraz szczegółowe dotyczące działań studentów; pozwala to przyspieszyć proces uczenia się i zapewnia obiektywną i mierzalną ocenę treningu. Student oceniany jest na podstawie dwóch głównych kryteriów: stan pacjenta oraz wydajność. Stan pacjenta obejmuje wszystkie uszkodzenia dokonane na kluczowych tkankach, ekspozycję na promieniowanie rentgenowskie oraz czas wykonania zabiegu operacyjnego. Ocena wydajności opiera się na osiągnięciu
celu każdej poszczególnej procedury. Wskaźniki wydajności pozwalają śledzić następujące parametry:

W module kręgosłupa: dekompresja, łączenie, instrumentacja, korekcja deformacji.
W module chirurgii urazowej: redukcja złamania i unieruchomienie, wybór instrumentów i narzędzi.
W module kolana: prostowanie (oś mechaniczna i anatomiczna), balans więzadłowy, wyprost i zgięcie, dobór i umiejscowienie implantu.

Pod koniec operacji wskaźniki te zostaną wyświetlone na pulpicie, co pozwoli na obiektywną ocenę przeprowadzonej procedury. Pozwoli to także na określenie silnych i słabych stron ćwiczącego oraz dobór spersonalizowanej ścieżki treningu, która będzie mogła być przedyskutowana z chirurgiem nadzorującym.

Product Photos

Ask a Question